ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

21.08.2019

 

İLAN

ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarihli 60 sayılı yetki kararı ve Belediye Encümeninin 06.08.2019 tarihli 112 sayılı kararı gereğince, İlçemiz Seyran Mahallesi 124 ada 39 nolu parselde hazırlanan parselasyon planına göre tespit edilen parsellerden yapılan açık artırma ihalesi sonucu satışı yapılamayan 19 adet parselin buna ait hazırlanan şartnameler doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre pazarlık sureti ile satılmasına karar verilmiştir.

Pazarlık sureti ile satışı yapılacak parsellerin alanı, muhammen satış bedeli ve %3 geçici teminatları aşağıya liste halinde çıkartılmış olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü odasından görülebilir.

 

Bu yıl Kurban Bayramı 11 – 14 Ağustos 2019 tarihlerine denk geldiğinden Kurban Bayramı ve Buna bağlı tatil günleri pazarlık süresine eklenmiştir.

 

Şartname hükümleri doğrultusunda parselleri satın almak isteyenlerin 15 gün içinde teminatlarını belediye veznesine yatırarak Belediye Başkanlığımıza müracaat etmeleri ilan olunur. 06.08.2019

                                                

 

                                                                                                            Atila ZORLU

             Belediye Başkanı

 

 

 

NO

Parsel

Alan

(m2)

Birim Fiyat

(TL)

KDV HARİÇ Muhammen Satış Bedeli (TL)

%3 Geçici
Teminat (TL)

1

G21

467,91

150,00

70.186,50 ₺

2.110,00 ₺

2

G33

400,49

150,00

60.073,50 ₺

1.805,00 ₺

3

G34

358,64

150,00

53.796,00 ₺

1.615,00 ₺

4

G35

408,14

150,00

61.221,00 ₺

1.840,00 ₺

5

G36

419,53

150,00

62.929,50 ₺

1.890,00 ₺

6

G37

419,64

150,00

62.946,00 ₺

1.890,00 ₺

7

G38

419,74

150,00

62.961,00 ₺

1.890,00 ₺

8

G39

419,85

150,00

62.977,50 ₺

1.890,00 ₺

9

G40

419,95

150,00

62.992,50 ₺

1.890,00 ₺

10

G42

415,86

150,00

62.379,00 ₺

1.875,00 ₺

11

G43

413,37

150,00

62.005,50 ₺

1.865,00 ₺

12

G44

410,88

150,00

61.632,00 ₺

1.850,00 ₺

13

G45

408,39

150,00

61.258,50 ₺

1.840,00 ₺

14

G46

405,91

150,00

60.886,50 ₺

1.830,00 ₺

15

G47

403,42

150,00

60.513,00 ₺

1.820,00 ₺

16

G48

400,93

150,00

60.136,50 ₺

1.805,00 ₺

27

G49

529,32

150,00

79.398,00 ₺

2.385,00 ₺

18

G50

484,00

150,00

72.600,00 ₺

2.180,00 ₺

19

G51

572,38

150,00

85.857,00 ₺

2.580,00 ₺